green arrow
Tilbake

Transport

Transport står for store deler av vårt fossile forbruk. Mesteparten av dette kan elektrifiseres med riktige virkemidler. På transportfeltet skjer det mye, men sektoren er allikevel kun 18% elektrisk i dag. Det er dermed den sektoren med størst potensiale for videre elektrifisering.

Elektrifiseringsgrad

18%

Detaljer

2018

6

%

elektrisk

84

%

fossilt

10

%

bio

2020

11

%

elektrisk

80

%

fossilt

9

%

bio

2021

14

%

elektrisk

79

%

fossilt

7

%

bio

2022

18

%

elektrisk

75

%

fossilt

7

%

bio

2030

38

%

elektrisk

2040

96

%

elektrisk

Underkategorier

Veitransport
22%

Elektrifisering av veitransporten er et av de mest effektive tiltakene for å oppnå klimamålene, renere luft og et bedre bymiljø. I personbilmarkedet går det raskt riktig vei, mens det innen yrkes- og godstransport trengs gode rammevilkår, videre teknologiutvikling og mer dedikert ladeinfrastruktur.

2018

7

%

elektrisk

79

%

fossilt

14

%

bio

0

%

annet

2020

13

%

elektrisk

74

%

fossilt

13

%

bio

0

%

annet

2021

17

%

elektrisk

72

%

fossilt

10

%

bio

0

%

annet

2022

22

%

elektrisk

69

%

fossilt

9

%

bio

0

%

annet

2030

48

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Banetransport
78%

Variasjon i forbruk år for år følger variasjon i aktivitetsnivået på ulike strekninger. Videre elektrifisering av jernbanen er mulig, enten med batteri, hydrogen eller kontaktledning. Elektrisk drift er mer effektiv og gir mindre utslipp.

2018

78

%

elektrisk

22

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

79

%

elektrisk

21

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

86

%

elektrisk

14

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2022

78

%

elektrisk

21

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2030

100

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Lufttransport
0%

Fly er svært energikrevende, og utgjør en stor del av verdens klimagassutslipp. Også i luftfarten utvikles elektriske løsninger som kan gjøre sektoren bærekraftig for fremtiden. Norge har allerede ett helelektrisk fly som har kapasitet til to (slanke) personer.

2018

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2022

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2030

12

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Kysttransport
5%

Det foregår en teknologisk revolusjon til sjøs, med flere helelektriske og hybride skip. Norske ferger er på god vei til å bli 100% elektriske. Likevel er energibruken i sektoren hovedsakelig fossil. Hydrogen kan muliggjøre elektrifisering av hele skipsflåten.

2018

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

3

%

elektrisk

97

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

3

%

elektrisk

97

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2022

5

%

elektrisk

95

%

fossilt

1

%

bio

0

%

annet

2030

22

%

elektrisk

2040

85

%

elektrisk

Last ned

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow