green arrow
Tilbake

Industri

Norsk industri er bygget på vannkraft. Likevel benyttes betydelige mengder fossile ressurser både som energi til ulike prosesser og til kjemiske formål. Energibruken kan elektrifiseres, mens kjemien må løses med alternativer som hydrogen, biomasse og karbonfangst og -lagring (CCS).

Elektrifiseringsgrad

54%

Detaljer

2018

56

%

elektrisk

38

%

fossilt

3

%

bio

2020

55

%

elektrisk

38

%

fossilt

5

%

bio

2021

54

%

elektrisk

38

%

fossilt

5

%

bio

2022

54

%

elektrisk

38

%

fossilt

6

%

bio

2023

54

%

elektrisk

38

%

fossilt

6

%

bio

2030

71

%

elektrisk

Det meste av fossil oppvarming kan elektrifiseres innen 2030.

2040

76

%

elektrisk

Ytterligere elektrifisering er mulig mot 2040 ved erstatning av bioenergi og prosesser som krever høye temperaturer og/eller åpen flamme.

Underkategorier

Metaller
84%

Aluminiumsproduksjon er i stor grad elektrisk, mens smelteverkene er det i mindre grad. Her finnes potensial for økt elektrifisering. Kull benyttes som reduksjonsmiddel og kan ikke elektrifiseres.

2018

83

%

elektrisk

16

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

84

%

elektrisk

16

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

83

%

elektrisk

16

%

fossilt

1

%

bio

0

%

annet

2022

84

%

elektrisk

15

%

fossilt

1

%

bio

0

%

annet

2023

84

%

elektrisk

15

%

fossilt

1

%

bio

0

%

annet

2030

86

%

elektrisk

2040

86

%

elektrisk

Mineraler
24%

Noen prosesser i mineralindustrien krever høye temperaturer og/eller åpen flamme. Dette gjør elektrifisering utfordrende. Likevel finnes eksempler på omlegging av prosesser for økt bruk av elektrisk kraft.

2018

22

%

elektrisk

57

%

fossilt

3

%

bio

17

%

annet

2020

25

%

elektrisk

51

%

fossilt

3

%

bio

21

%

annet

2021

26

%

elektrisk

47

%

fossilt

2

%

bio

25

%

annet

2022

26

%

elektrisk

46

%

fossilt

3

%

bio

25

%

annet

2023

24

%

elektrisk

47

%

fossilt

3

%

bio

27

%

annet

2030

49

%

elektrisk

2040

54

%

elektrisk

Kjemi og raffineri
33%

I både kjemisk industri og i raffinerier benyttes fossile brensler som råmateriale i industriprosesser, og vanligvis også til energiformål. Noe fossilt forbruk består i forbrenning av avgasser og biprodukter. Elektrifisering er mulig, men deler av forbruket er praktisk og økonomisk utfordrende å gjøre noe med.

2018

33

%

elektrisk

64

%

fossilt

2

%

bio

1

%

annet

2020

34

%

elektrisk

61

%

fossilt

4

%

bio

2

%

annet

2021

35

%

elektrisk

59

%

fossilt

4

%

bio

1

%

annet

2022

36

%

elektrisk

57

%

fossilt

6

%

bio

1

%

annet

2023

33

%

elektrisk

59

%

fossilt

7

%

bio

1

%

annet

2030

51

%

elektrisk

2040

51

%

elektrisk

Tre og papir
56%

Treforedlingsindustri og papirindustri benytter restprodukter av biomasse til energiformål. Elektrifisering er mulig, men ikke prioritert.

2018

62

%

elektrisk

5

%

fossilt

28

%

bio

5

%

annet

2020

59

%

elektrisk

8

%

fossilt

30

%

bio

3

%

annet

2021

60

%

elektrisk

6

%

fossilt

32

%

bio

2

%

annet

2022

55

%

elektrisk

8

%

fossilt

33

%

bio

5

%

annet

2023

56

%

elektrisk

9

%

fossilt

30

%

bio

5

%

annet

2030

57

%

elektrisk

2040

94

%

elektrisk

Mat og drikke
66%

Industrien benytter fossile brensler til flere ulike formål. Oppvarming kan elektrifiseres. Noen prosesser krever åpen flamme, her er elektrifisering utfordrende.

2018

60

%

elektrisk

37

%

fossilt

1

%

bio

2

%

annet

2020

64

%

elektrisk

30

%

fossilt

2

%

bio

4

%

annet

2021

64

%

elektrisk

31

%

fossilt

2

%

bio

3

%

annet

2022

65

%

elektrisk

30

%

fossilt

1

%

bio

4

%

annet

2023

66

%

elektrisk

30

%

fossilt

1

%

bio

3

%

annet

2030

97

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Bygg og anlegg
15%

Bygg- og anleggssektoren er moden for elektrifisering. En rekke elektriske løsninger finnes og kan tas i bruk allerede i dag, og flere er i utvikling. Her behøves offensive offentlige byggherrer og et innovativt leverandørmarked for å få fart på overgangen.

2018

14

%

elektrisk

80

%

fossilt

0

%

bio

6

%

annet

2020

16

%

elektrisk

74

%

fossilt

9

%

bio

1

%

annet

2021

13

%

elektrisk

78

%

fossilt

7

%

bio

1

%

annet

2022

14

%

elektrisk

78

%

fossilt

7

%

bio

1

%

annet

2023

15

%

elektrisk

77

%

fossilt

7

%

bio

2

%

annet

2030

51

%

elektrisk

2040

90

%

elektrisk

Bergverk
34%

Bergverkssektoren benytter stort og tungt maskineri. Fossilt forbruk i anleggsmaskiner er hovedposten, og er i liten grad elektrifisert.

2018

38

%

elektrisk

62

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

38

%

elektrisk

62

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

37

%

elektrisk

63

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2022

36

%

elektrisk

63

%

fossilt

1

%

bio

0

%

annet

2023

34

%

elektrisk

66

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2030

64

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Havbruk
22%

Lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Uten effektive tiltak som elektrifisering, vil CO2-utslippene også øke.

2018

11

%

elektrisk

89

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

16

%

elektrisk

84

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

15

%

elektrisk

85

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2022

21

%

elektrisk

79

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2023

22

%

elektrisk

78

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2030

100

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Annen industri
83%

2018

76

%

elektrisk

0

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

80

%

elektrisk

17

%

fossilt

1

%

bio

3

%

annet

2021

81

%

elektrisk

15

%

fossilt

1

%

bio

3

%

annet

2022

77

%

elektrisk

18

%

fossilt

1

%

bio

3

%

annet

2023

83

%

elektrisk

14

%

fossilt

0

%

bio

3

%

annet

2030

96

%

elektrisk

2040

96

%

elektrisk

Last ned

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow