green arrow
Tilbake

Bygg

Mer enn tre fjerdedeler av energiforbruket i byggsektoren er allerede elektrisk. Andelen økte videre med forbudet mot oljefyr i 2020. Over det neste tiåret bør også andre fossile kilder fases ut både i husholdninger og tjenesteytende sektor. En viss andel vedfyring vil bestå.

Elektrifiseringsgrad

79%

Detaljer

2018

79

%

elektrisk

6

%

fossilt

8

%

bio

2020

79

%

elektrisk

6

%

fossilt

7

%

bio

2021

80

%

elektrisk

4

%

fossilt

8

%

bio

2022

79

%

elektrisk

5

%

fossilt

8

%

bio

2030

87

%

elektrisk

2040

90

%

elektrisk

Underkategorier

Husholdninger
83%

Norske husholdninger benytter i hovedsak elektrisitet til oppvarming, belysning og annet energiforbruk. Vedforbruket i norske hytter og hjem begrenser elektrifiseringspotensialet.

2018

83

%

elektrisk

2

%

fossilt

12

%

bio

3

%

annet

2020

85

%

elektrisk

0

%

fossilt

11

%

bio

3

%

annet

2021

84

%

elektrisk

0

%

fossilt

13

%

bio

3

%

annet

2022

83

%

elektrisk

0

%

fossilt

13

%

bio

4

%

annet

2030

91

%

elektrisk

2040

93

%

elektrisk

Tjenesteyting
74%

Svært mange ulike virksomheter inngår i tjenesteytende sektor, og her benyttes en rekke fossile energikilder. Likevel er sektoren 75% elektrisk. Anleggsdiesel er største fossile komponent.

2018

73

%

elektrisk

12

%

fossilt

1

%

bio

14

%

annet

2020

72

%

elektrisk

15

%

fossilt

2

%

bio

12

%

annet

2021

75

%

elektrisk

10

%

fossilt

2

%

bio

12

%

annet

2022

74

%

elektrisk

11

%

fossilt

1

%

bio

14

%

annet

2030

80

%

elektrisk

2040

85

%

elektrisk

Last ned

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow