Om oss

Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp

Om oss

Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og for de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

Vårt mål er å hjelpe kommuner og andre aktører med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale og nå sine klimamål.

Hver kommune og sektor får en oversikt over hvilke områder der de har et størst potensial for elektrifisering og bruke dette som grunnlag for strategier, veikart og klima- og miljøplaner.

KONTAKT OSS

Hvem er vi?

Helelektrisk er et samarbeid mellom Å Energi, Bellona, Elektroforeningen (EFO) og Siemens

Målet med helelektrisk.no er å hjelpe sektorer og kommuner med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale og nå sine klimamål. Hver kommune får en oversikt over hvilke områder som har det største potensialet for elektrifisering og kan bruke dette som grunnlag for strategier, veikart og klima- og miljøplaner. Selv om næringsstrukturen fra kommune til kommune er forskjellig, er en økende elektrifiseringsgrad i en kommune viktig for å se om vi lykkes med å redusere klimagassutslippene. 

Energiforbrukstallene for de ulike sektorene, som industri, bygg og landbruk, gir en oversikt over hvor skoen trykker på overordnet nivå og hvor det er behov for ekstra tiltak for å få fart på elektrifiseringen. Kommuner og øvrige myndigheter, bedrifter, forskningsmiljøer med flere spiller alle en rolle i å få det til å skje.

Ansatte

Jens Jensen
Daglig leder
Kari Nordmann
Avdelingsleder
Ola Nordmann
Daglig leder

Status

Hvor elektrifisert er din sektor?

Innen 2040 kan nesten all bruk av fossile brensler bli erstattet av fornybar elektrisitet. Norge er et foregangsland på elektrifisering, men fortsatt har vi en lang vei å gå. Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow