Følg Norges
elektrifiseringsreise

green arrow

Elektrifiseringsgrad

53%

Status

Hvor elektrifisert er din sektor?

Innen 2040 kan nesten all bruk av fossile brensler bli erstattet av fornybar elektrisitet. Norge er et foregangsland på elektrifisering, men fortsatt har vi en lang vei å gå. Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

Om oss

En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser. Disse utslippene kan reduseres ved å bruke elektrisitet produsert fra fornybare energikilder.

Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og for de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

Elektrifiseringsgraden sier noe om hvor stor andel elektrisitet utgjør av det totale energiforbruket til en kommune eller de ulike sektorene.

LES MER

elektrisk tog

Om oss

Helelektrisk er et samarbeid mellom Agder Energi, Bellona, Elektroforeningen (EFO) og Siemens for å sette søkelyset på̊ muligheten vi har for å redusere utslipp gjennom elektrifisering. Datagrunnlaget er basert på ulike kilder innen norske sektorer og kommuner.

LES MER OM SAMARBEIDET

Oppdatert

Nyheter

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow

Design og utvikling av M51 Marketing