Personvern
Helelektrisk

Personvernerklæring for Helelektrisk.no.

Sist oppdatert: 08.08.2022

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet: Helektrisk.no som er et samarbeid mellom Elektroforeningen, Siemens, Agder Energi og Bellona. ‍

1. Om denne erklæringen

 • a. Denne personvernerklæringen skal på en enkel og forståelig måte forklare deg som bruker hvordan  Helektrisk.no  (heretter “ Helektrisk.no”, “vi” eller “oss”) behandler dine personopplysninger, herunder formålet og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen.
 • b. Vi i  Helektrisk.no  er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som innebærer at vi tydelig må klargjøre formålet med og grunnlaget for all behandling av opplysninger vi får inn gjennom vår tjeneste.
 • c. Personvernerklæringen reguleres etter norsk personopplysningslov og de til enhver tid gjeldende regler om behandling av personopplysninger. (GDPR)
 • d. Kontaktinformasjon til oss for ulike henvendelser om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller til denne erklæringen finnes nederst i denne personvernerklæringen.

2. Hvilke personopplysninger vi behandler og formålet med dette

 1. Vi har nyhetsbrev for våre tjenester og i den anledning innhenter vi e-postadresser. Formålet med dette er å oppdatere de som frivillig ønsker det om våre produkter, prosjekter og generell informasjon.
 2. Vår nettside bruker informasjonskapsler for å samle analytisk informasjon om hvordan nettsiden brukes, dette gjøres for å kunne tilpasse nettsiden og tjenestene våre til brukerne.

 

3. På hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger

 •  Personopplysninger som behandles gjennom informasjonskapsler ved at du besøker vår nettside brukes til statistiske formål slik at vi kan analysere vår nettside og tilpasse den etter brukernes atferdsmønstre. Bruk av informasjonskapsler må aktivt godtas av den enkelte bruker inne på vår nettside og baserer seg på behandlingsgrunnlaget samtykke jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.
 •  For våre nyhetsbrev melder hver enkelt seg opp på nettsiden. Behandlingsgrunnlaget for innhenting av personopplysninger for nyhetsbrev baserer seg på samtykke jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a) ved at hver enkelt kunde melder seg opp på vårt nyhetsbrev.

4. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

 • a. Dine personopplysninger blir lagret hos oss så lenge det er nødvendig for å oppnå det gitte formålet.
 • b. Dersom det foreligger rettslig plikt kan opplysningene oppbevares lenger. Eksempelvis ved regnskapsføring jf. bokføringsloven § 13.
 • Vi oppbevarer personopplysninger i ett år etter siste kontakt med kunden, les mer om vår oppbevaring nedenfor.

5. Tredjeparter

 1. a. Vi bruker ulike tredjeparter for å gjennomføre vår tjeneste og deler opplysninger med disse. Vi bruker tredjeparter til å drifte vår nettside, for å gjøre oppdateringer, tilby teknisk support og for innhenting og oppbevaring av personopplysninger.

6. Informasjonssikkerhet

 1. a. Vår nettside er oppført med SSL-kryptering og ingen data overføres ukryptert.

 

7. Derfor bruker Helektrisk.no informasjonskapsler

 1. a. Google Analytics: Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk til nettsiden vår.
 2. b. Google ads: Vi benytter oss av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan rettes mot målgrupper basert på besøksmønster.
 3. c. Facebook Pixel: Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan rettes mot målgrupper basert på besøksmønster.
 4. d. Samtykke i bruk av informasjonskapsler: I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket til at Helektrisk.no lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

8. Datasikkerhet

 1. a. Vi søker å bruke rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte Personopplysningene dine. Dessverre kan ingen dataoverføring eller lagringssystem garanteres å være 100 % sikkert.

 

9. Dine rettigheter

 1. a. Rett til å trekke tilbake samtykke: Dersom behandlingen beror på et tidligere avgitt samtykke til behandling av personopplysninger kan du til enhver tid trekke dette tilbake ved å henvende deg til oss.
 2. b. Be om innsyn: Som kunde/bruker har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Slike opplysninger kan enkelt innhentes fra oss ved forespørsel. For å sikre at personopplysningene utgis til riktig person kan vi be om at begjæring om innsyn skjer skriftlig, eller ved annen identifisering av deg som kunde.
 3. c. Flytt dine data: Retten til dataportabilitet gjør at du som kunde ved en enkel forespørsel kan få utlevert dine personopplysninger for å få de overført til en annen part.
 4. d. Få opplysninger endret eller slettet: Du kan alltid be oss om å rette opp i feilaktige opplysninger om deg, eller be oss om å slette personopplysninger. Så langt det er mulig vil vi imøtekomme forespørsel om sletting. Dersom det foreligger tungtveiende grunner, eksempelvis hensyn til dokumentasjon, til å ikke slette opplysninger vil dette måtte legges frem og bevises av oss.
 5. e. Klage til Datatilsynet: Klageinstans i personvernsaker i Norge er Datatilsynet. Helektrisk.no tar personvern høyst seriøst, men om du som bruker av våre tjenester likevel føler at vi ikke har ivaretatt personvernet ditt tilstrekkelig eller har opptrådt i strid med denne erklæringen, har du mulighet til å klage til Datatilsynet.
 6. f. For å utøve dine rettigheter kan vi kontaktes på ida@efo.no vi plikter å svare deg innen rimelig tid og senest 30 dager etter henvendelse.

10. Lovvalg og verneting

 1. a. Uenigheter ved denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger skal forsøkes løst ved forhandlinger og ved å komme til en minnelig løsning.
 2. b. Dersom uenigheter ikke kan løses ved forhandlinger er det norsk lov som er gjeldende rett for eventuelle søksmål er rette verneting Oslo Tingrett.

11. Endringer i personvernerklæringen

 1. b. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Det vil til enhver tid ligge en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen på vår nettside.

13. Kontakt oss

 1. a. Selskapet som er ansvarlig for innsamling, bruk og offentliggjøring av Personopplysningene dine under denne Personvernerklæringen er: Elektroforeningen, Bellona, Agder Energi og Siemens Norge.
 1. b.Dersom du har spørsmål om denne Personvernerklæringen, eller hvis du vil be om å utøve individuelle rettigheter, kan du ta kontakt med oss på ida@efo.no