Norge er i dag 53% elektrisk

Elektrisiteten vår er fornybar og utslippsfri, den kommer i hovedsak fra vann og vind. Elektrisiteten vår er også en høyeffektiv energibærer – nærmest all energi går dit den skal.

29%

Jordbruk, skogbruk og fiske

Primærnæringene er fortsatt i hovedsak fossilt drevet. Mesteparten av energien går til oppvarming av bygninger, varmebaserte prosesser, fiskebåter, traktorer og annet maskineri.

84%

Energi

Det norske energisystemet er i stor grad drevet på elektrisk kraft. Resterende fossilt forbruk er i hovedsak knyttet til fossil spisslast og drift av gasskraftverket på Melkøya.

78%

Bygg

Mer enn tre fjerdedeler av energiforbruket i byggsektoren er allerede elektrisk. Andelen økte videre med forbudet mot oljefyr i 2020. Over det neste tiåret bør også andre fossile kilder fases ut både i husholdninger og tjenesteytende sektor. En viss andel vedfyring vil bestå.

54%

Industri

Norsk industri er bygget på vannkraft. Likevel benyttes betydelige mengder fossile ressurser både som energi til ulike prosesser og til kjemiske formål. Energibruken kan elektrifiseres, mens kjemien må løses med alternativer som hydrogen, biomasse og karbonfangst og -lagring (CCS).

16%

Transport

Transport står for store deler av vårt fossile forbruk. Mesteparten av dette kan elektrifiseres med riktige virkemidler. På transportfeltet skjer det mye, men sektoren er allikevel kun 18% elektrisk i dag. Det er dermed den sektoren med størst potensiale for videre elektrifisering.

Oppdatert

Nyheter

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow