green arrow
Tilbake

Jordbruk, skogbruk og fiske

Primærnæringene er fortsatt i hovedsak fossilt drevet. Mesteparten av energien går til oppvarming av bygninger, varmebaserte prosesser, fiskebåter, traktorer og annet maskineri.

Elektrifiseringsgrad

27%

Detaljer

2018

27

%

elektrisk

73

%

fossilt

0

%

bio

2020

24

%

elektrisk

76

%

fossilt

0

%

bio

2021

26

%

elektrisk

73

%

fossilt

0

%

bio

2022

27

%

elektrisk

73

%

fossilt

0

%

bio

2030

55

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Underkategorier

Jordbruk og skogbruk
52%

I jordbruk og skogbruk kan mye av den fossile energibruken erstattes med elektrisitet. Fossile løsninger som oljefyr kan erstattes med elkjel.

2018

54

%

elektrisk

46

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

49

%

elektrisk

51

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

51

%

elektrisk

49

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2022

52

%

elektrisk

47

%

fossilt

1

%

bio

0

%

annet

2030

79

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Fiske
0%

Nordmenn kjører fiskebåtene sine på diesel, men nye løsninger er på vei. 3000 kystfiskebåter kan erstatte 50% av energibruken med elektrisitet, og hydrogen-elektriske hybrider kan løfte prosenten til 100.

2018

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2022

0

%

elektrisk

100

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2030

29

%

elektrisk

2040

100

%

elektrisk

Last ned

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow