green arrow
Tilbake

Norge kan bli helelektrisk i 2040 – men er langt bak skjema

15.08.22

Vi har forutsetninger for å elektrifisere nesten hele Norges energiforbruk innen overskuelig fremtid, men i dagens tempo er vi langt bak skjema, viser nye tall lansert i dag. – Elektrifiseringen av Norge har stagnert, varsler Agder Energi, Bellona, Elektroforeningen og Siemens.

Elektrifisering av fossilt forbruk innen blant annet industri, transport, jordbruk, fiske og shipping vil på sikt kutte nesten hele Norges samlede klimagassutslipp. Fasiten nå er at et helelektrisk Norge fortsatt er nesten 50 år unna. Siden i fjor viser oversikten Helelektrisk.no at den totale elektrifiseringsgraden kun har økt med skarve ett prosentpoeng, fra 53 til 54 prosent. De fire aktørene bak Helelektrisk.no er skuffede.


- Det som så langt har kommet fra den nye regjeringen er tannløst. De må sørge for å få satt konkrete mål, etablere støtteordninger, insentiver og et regulatorisk rammeverk som støtter opp under dette. Vi vet hva som virker, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen (EFO).

Utfasing av fossile brensler skjer i dag i hovedsak i transportsektoren. Det skyldes at man nettopp der har konkrete virkemidler for innfasing av blant annet elektriske biler, busser og ferger. Det er ingenting i veien for å satse bredere enn som så, mener Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens, og legger til:


- Vi trenger ikke sitte og vente på at revolusjonerende teknologi skal bli oppfunnet. Mange løsninger er på plass allerede, og videre utvikling er også avhengig av at flere etterspør nullutslippsteknologi.


Elektrifiseringen er et paradigmeskifte, og med vårt fornybare kraftsystem har vi de beste forutsetningene for å klare dette, sier Kristin A. Dale, konserndirektør mennesker og kommunikasjon i Agder Energi.


- Fremover er det avgjørende å sikre mer effektive og forutsigbare rammer for bygging av nye strømlinjer og ny kraftproduksjon som legger til rette for et elektrifisert samfunn. Infrastruktur er ofte glemt i debatten om elektrifisering, men vi har mange gode, lokale eksempler på hvordan god dialog og samarbeid mellom aktører har sikret en raskere tilrettelegging for elektrifisering. Er det mulig lokalt, så bør flere kommuner la seg inspirere, og Stortinget ta lærdom av dette i sine nasjonale satsinger, legger Dale til.


Bellona anslår at 85 prosent av energiforbruket i Norge kan elektrifiseres. Elektrisitetsandelen av norsk energiforbruk har imidlertid kun økt med snaut tre prosentpoeng de siste fire årene. Uten et taktskifte vil en elektrifisering av energiforbruket altså ta et halvt århundre.


- Det er selvfølgelig alt for lenge, og selv om vi forventer raskere vekst, så holder det ikke uten at myndighetene tar en mer aktiv rolle. Elektrifisering innebærer å bruke energi på en mer effektiv og klimavennlig måte. Selv i land med «skitten» strøm er det en positiv nettogevinst ved å gå over til elbil, for eksempel. Og på sikt går også strømmen i Europa mot å bli utslippsfri, forteller Benjamin Strandquist, elektrifiseringsrådgiver i Bellona.


Klimamålsettingen for Norge og Europa er netto nullutslipp innen 2050. Da mener både Agder Energi, Bellona, EFO og Siemens at det ikke må være spørsmål om vi skal satse på elektrifisering eller ikke.

- Det er ingen som tviler på at vi skal slutte å brenne olje, gass og kull når det finnes alternativer. Spørsmålet er hvor fort vi får det til. Og Norge har alle forutsetninger for å være et foregangsland på dette i større grad enn i dag, avslutter Strandquist.

Faktaboks: Helelektrisk.no

Helelektrisk.no viser elektrifiseringsgraden i Norge fordelt på både sektor- og kommunenivå. Her kan man spore utviklingen år for år og se hvilke kommuner og sektorer som leder an, og hvilke som henger etter. Meningen er at nasjonale og lokale myndigheter, næringsaktører, organisasjoner og privatpersoner kan få et overblikk over situasjonen og visualisere hvor man må gjøre en større innsats enn i dag. Helelektrisk.no er et initiativ fra Elektroforeningen (EFO), Agder Energi, Siemens og Bellona.