green arrow
Tilbake

Energi

Det norske energisystemet er i stor grad drevet på elektrisk kraft. Resterende fossilt forbruk er i hovedsak knyttet til fossil spisslast og drift av gasskraftverket på Melkøya.

Elektrifiseringsgrad

68%

Detaljer

2018

81

%

elektrisk

19

%

fossilt

0

%

bio

2020

72

%

elektrisk

28

%

fossilt

0

%

bio

2021

61

%

elektrisk

39

%

fossilt

0

%

bio

2022

68

%

elektrisk

24

%

fossilt

0

%

bio

2030

87

%

elektrisk

2040

87

%

elektrisk

Underkategorier

Energiproduksjon
68%

2018

81

%

elektrisk

19

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2020

72

%

elektrisk

28

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2021

61

%

elektrisk

39

%

fossilt

0

%

bio

0

%

annet

2022

68

%

elektrisk

24

%

fossilt

0

%

bio

8

%

annet

2030

87

%

elektrisk

2040

87

%

elektrisk

Last ned

Kontakt

Har du spørsmål?

green arrow